návod FireFox

1. Z nabídky "Nástroje" vyberte možnost "Vymazat nedávnou historii"

2. V sekci "Časové období mazání" zvolte možnost VŠE, zkontrolujte, zda-li jsou vybrány (zakřížkované)
níže uvedené možnosti a stikněte tlačítko "Vymazat".