návod FireFox

1. Z nabídky "Nástroje" vyberte možnost "Odstranit historii procházení"

2. Zkontrolujte, zda-li jsou vybrány (zakřížkované)
níže uvedené možnosti a stikněte tlačítko "Odstranit".